Download mp3: Itan Mi (My Story) - Oreoluwani Praise

Download mp3: Itan Mi (My Story) - Oreoluwani Praise

Nigerian gospel minister Oreoluwani Praise drops another powerful song tagged Itan Mi (My Story)

Download SongItan Mi LYRICS

Modupe o, mo yin o oo, Oba laanu mi, tose mi loore pataki
Modupe o, moyin o o, Oba alaanu mi, tose mi loore pataki
Modupe o, moyin o o, Oba alanu mi, toshe mi loore pataki

This is my story o, this is my song, my testimony is sure
Alaanu lo wa mi ri, Ose mi lore, teni kankan olese
If you are happy for me o, Ara eho hiho ayo si o, Moti rire gba

Modupe o, moyin o o, Oba alaanu mi, Tosee mi loore pataki

Emi wa yin  oo, Oba to gbogbo foole mi, Oba tio fi misile fu ife ota mu,
Emi wa yin o o, Baye ti fe kori funmi, beeko lori funmi 
Won Fe kaso o jabo lejiikami, Iwo logbemi ro o e
 Modupe o, moyin o o, Oba alaanu mi, tose  mi loore pataki

Emi wa fiyin fun o,oba to shaanu mi,Oba tio o fimisile fun aye mu,Mo gbe o ga, If you know my story before, you go know grace don repete funmi,Oba to shaanu aye mi,to tu mi sile o ose oo eee
Modupe oo,mo yin o o,oba  alaanu mi, tose mi loore Pataki
Instrumental
Emi wa fiyin fun baba,Olorun onishe iyanu,Oba ara to se mi ni testimony mo wa dupe,Emi wa fiyin fun baba mi,Olorun onishe iyaanu,Oba ara to se mi ni testimony mo wa dupe
eeeeeeee
Emi wa fiyin fun baba,olorun onishe iyaanu,Oba ara to se mi ni testimony mo wa dupe
Sowipe jesu o se oooo
Jesu o se ee
Emimimo o se ooo
Jesu o se ee
Oba to tu mi sile ninu ide ojo to tipe
Jesu o se ee
Oba ti o fimi sile fun ikekun peyepeye lati mu emi mi lo
Jesu o se ee
Iwo loba ara to gbogo fole mi
Jesu o se ee
Tolorun ba ti gba e ri ninu isoro pariwo jesu
Jesu o se ee
Tolorun ba ti se e loore,to ba ti se e loore ko pariwo jesu
Jesu o se ee
Shebi iwo loba ara to se mi logo ara oo
Jesu o see
Iwo lolorun to yomi ninu ide ninu ide ninu ide mo yin o logo 
Jesu o se ee
Shebi iwo loba ara to se mi ni testimony
Jesu o se ee
Ara e ba njo e ba nyo o semilore topo 
Jesu o se ee
Olorun to damilare o segun funmi  morire oluwagba o se oo
Jesu o se ee
Aye wa ri mi won wa npemi lalayo won pe mi lomo olorire oo
Jesu o se ee
Jesu o se ooo
Jesu o se ee
Jesu modupe ore to se olorun to yomi ninu ide 
Jesu o se ee
Iwo loba ara to semi ni testimony
Jesu o se ee

CONNECT WITH OREOLUWANI PRAISE
Instagram - Oreoluwanipraise
Facebook - Oreoluwanipraise
Tiktok - Oreoluwanipraise
Youtube - Oreoluwanipraise

Post a Comment

Previous Post Next Post