DOWNLOAD MUSIC: BONA GOLD - EWA BAMI YO


Nigeria Gospel Minister Bona Gold has come in another dimension, she's set to release another great Song that will bless your soul..


"EWA BAMI YO" is a dynamic song of Testimony and Praises to God Almighty, this song is an infusion of funk Juju classical...


EWA BAMI YO is Produced and mixed and Mastered by one of Nigeria best producer Rockytee 


Download, Listen & Share;Download MusicSong Lyrics!!!

Intro : it's Rockytee production 🎶


Solo 1: Mo ranu gba,latodo Oluwa..

Igi Leyin Ogba mi, e ku itoju mi...

Ire Ayo mi soju mi,Ayo wo Le to mi wa...

B'ogun se Po to ooo, o mu mi bori ogun...

E ro Ota Lori Aye mi, O so di Ofo...

Ekun ATI ibanuje nko, o je ko dasan..

Alagbawi mi, ni Gbogbo ona ese...

Ese o, ese o Alatileyin mi


Chr: EWA BAMI YO, Araye, Oro mi ti dayo


Lead : Araye ebami Jo


Res: EWA BAMI YO, Araye mo ti Sorire...


Solo 2 : Kabiesi o, eleburu Ike, Ona Ara to gba se mi logo, o Jomiloju..

Oti mu re wa fun mi, ni Gbogbo ona mi..

Anu ti ko to Simi,lo Fi ba mi lo o...

Emi lokuta t'omole ko sile, to di Pataki Igun le..

O somi da ji tana wo loju Omo Araye...

Ese o, ese o, Igi Leyin Ogba mi...

Eh eh eh


Chr: EWA BAMI YO, Araye Oro mi ti dayo...

Lead: Araye ebami Jo

Res: EWA BAMI YO, Araye mo ti Sorire


Bridge : Ope lo ye baba Ologo didan..

Ope lo ye,awimayehun, dansaki Oba...


Solo 3: Ope olore, adaidatan.. Gbogbo ogo lo ye ile re o,apata igbala mi..

Okan mi yin o o,Olori sun Ayo mi.

Ore re laye mi o,ko ma lafiwe baba..

Ki lo ye kin fun o,Bikose Ope...

Kiloye kin fun o,Bikose ijo


Chr: EWA BAMI YO, Araye Oro mi ti dayo


Lead: ehhh,EWA BAMI YO..

Oro mi ma dayo ni mo se gba jo..


Res: EWA BAMI YO, Araye mo ti Sorire..


Lead: Mo ti Sorire eeee


Res:EWA BAMI YO, Araye Oro mi ti dayo

Lead: Araye EWA BAMI yo se,ewa BAMI Jo, EWA BAMI gbegba ope ni Gbogbo ona mi


Res: EWA BAMI YO, Araye mo ti sorire...


Oya nah,come on 

One time!! One time!! One time!!

Oya nah, everybody...

Come on... Yeba


To the Left jooor,to the right jooor..

Post a Comment

Previous Post Next Post