Nigerian Anointed Gospel Music Minister Ope Gold dishes out her official music video titled IPE MI which is translated to as MY CALLING.


My Calling (Ipe Mi) is a revelation behind a gift and calling…it’s an undiluted rhythm from above that expresses God’s mind towards the called and the chosen”


Download Mp3

Watch Video Below...Lyrics:


Chorus: Olorun ma je n sope danu

Oluwa ma je n fipe sofo

Ki n le sare ije mi lasala..

Ki n gba kaabo omo odorere


1: Ebun nikan o to lati satona ipe

Tori ebun atipe ohun oto loje

O leni ebun sugbon ki o ma gba ipe

Birarewo nje mogba ipe ni

Ooto ni pe a pe o o kilo n fise

Dagaru gbaboru nikan nipe tire

Sora kina re ma baa dokunkun iwo ti a gba dide fun telomiran


2

Sora fun pepe ti o ti n gbadura

Owo o si fun pepe mo bi tigbakan

Isefefe asan ati sekarimi o

Loku ninu ijo baba GBE wa dide

Ifarahan ogo a maa mupe dagba

Katowi ki a to fo onigbowo a de

Ailegbadura a maa muni sina

Ka ma ba a gba ogo sonu laye re


3.

Dakun wa o jeka soro isiti

Matori owo so ipe re nu o

Matori owo firo bo ooto mole

Tori ojo kan nbo to ni se a de

Masese lara ipe bolorun soro o

O damiloju wipe koni salai gbo

Fi gbagbo sope ipe mi a dide o…

Tori iranwo orun a dide fun o


Call.:

Ipe mi a dide a si fohun ka gbogbo agbaye ja


Resp:Orimi LA o GBE soke maa saseye loruko jesu


Call:

Ipemi o ni di tan un o ni tan o ki n to tan baba


Call:

Ipe mi a dide a si fohun ka gbogbo agbaye ja


Call:

Opin re ni ka de orun ka si gba kaabo omo odo rere


Call:Mase kan ju ola o ninu ipe re okan ni kogbala o

Post a Comment

Previous Post Next Post