Nigerian top gospel singer Kay wonder drops another brand new single tagged "JESU" featuring the number one man in spaghetti records, Mike Abdul.

Download, Listen & Share below;


Lyrics : JESU

Ina nla ti o se ngbamu
Ako ma ti ika Lehin
Oba ti mo gbojule
Kokoro ohun gbogbo
Eyin l’orin l’enu mi
Eyin l’ayo okan mi
Eyin l’ohun gbogbo ti moni ti mo fi nsako o

Chorus… 
Jesu…..
Haaaa…..Jesu…….
Pe Jesu yi ko ri iyanu….Jesu….
Haaaaa…… Jesu.


Verse…
E pee loruko to nje o,
Oba Awon oba,
alagbara, Olorun mi to ga,
akoni mi, asuwaju Ogun,
ibere ogun, o kehin ogun,
gbogbo ara kiki ija,
owo Odi Jericho lai lo katakata,
Gbogbo ara kiki ija
owo odi Jericho lai lo katakata,
Eyin lorin lenu mi
Eyin layo okan mi,
Eyin lohun gbogbo ti mo ni ti mo fin sako o Jesu


Chorus… Jesu…..
Haaaa…..Jesu…….
(Oba to wole iku, to nwole aru)….Jesu….
(Jesu loni Central Bank)….. Jesu
(Agan ti ko ribi o fun ni Omo)….Jesu….
Haaaaa…


Verse 3
(Mike Abdul)
E pe loruko to nje
Lo ba tan o, loba tan o, call on Jesu Lobatan,
pariwo o, pariwo,
Testimony Je ko mo, lowo kan, lowo kan,
ire ayo mi wole de,
lenu ope mi o gbolude,
alert yen wole,
I will send alert to Heaven Hallelujah o
Hallelujah my song
Jesu my Logo,


Verse 3.
E pe loruko to nje o,
Aribiti, ribiti, Aribiti Aribiti rabata,
Arabata, ribiti, Aribiti Aribiti Aribiti,
(You are the Eze Nalelu Ogodo yanapulana)…2x
Eyin l’orin l’enu mi,
Eyin l’ayo okan mi,
Eyin lohun gbogbo ti mo ni ti mo fi nsako o …Jesu


Bridge.
(Eyin ni Gbani gbani gbani gbani gbani gbani to Aye nsaya)2x

(Ate rere Kari kari Kari Kari Kari gbogbo aye)2x

(Ojo mini mini mini mini mini
ti nje ara o de ni)2x

Eyin lorin lenu mi, Eyin layo okan mi, Eyin lohun gbogbo ti moni ti mo fi nsako o Jesu.


Post a Comment

Previous Post Next Post